UA-35896901-1
Når sikkerhet er mer enn bare nærvær!
Kontakt oss : post@securitypartner.no
  • Tjenestene vi leverer til bedrifter handler ikke bare om sikkerhetstiltak før, under og etter en hendelse, men det handler også om å være i forkant og minske risikoen for uønskede hendelser. Vi leverer en rekke rådgivningstjenester. spør oss for mer informasjon!

  • Security Partner har høy kompetanse på mer enn bare tradisjonelle vektertjenester. Vi leverer løsninger, tjenester og kurs som er skreddersydd til kundens behov og tilpasset dagens utfordringer og muligheter.

  • Våre fageksperter, samt samarbeidspartnere, blogger om emner som opptar bransjen, samt deg som person. Vi viderefører disse innleggene og samler disse på ett sted slik at du enkelt kan følge med på tips og utviklingen i bransjen.

  • Vi uteksaminerer såvel brukere som instruktører i en lang rekke med anerkjente sertifiseringer som benyttes i sikkerhetsbransjen, politiet og forsvaret.

  • Vi tar din sikkerhet på alvor og bruker mye ressurser på å følge med på medier som TV, radio, aviser, sosiale medier, blogger, forum og utviklingen av kriminalitet i Norden. Vårt ressurssenter vil følge nøye med på de medier og kanaler som er relevant for deg og din sikkerhet.

Adresse:

Postboks 5194 Majorstuen
0302 Oslo, Norge

Info

Security Partner AS er et sikkerhetsselskap som fokuserer på forebyggende tiltak og helhetlige vurderinger av trusselsituasjoner. Verktøy, kurs og informasjon du finner på denne websiden er eiendom av Security Partner AS og overtredelser av åndsverk loven vil bli forfulgt.